Lektoriranje

 

Lektoriranje je postupak provjere teksta nakon prevođenja pri kojem posebnu pažnju treba obratiti na provjeru terminologije i točnosti prevedenog sadržaja (prva lektura) te usklađenost s propisanim pravopisno – sintaktičko – gramatičkim pravilima normiranog jezika uz određivanje prikladnosti njegovog oblikovanja namijenjenom stilskom registru (druga lektura). Postupak prve lekture izvodi visokokvalificirani prevoditelj s bogatim iskustvom u dotičnom području dok drugu lekturu obavlja izvorni govornik ili lektor kako bi se uklonila bilo kakva pogreška u tekstu koja bi i na najmanji način mogla utjecati na kvalitetu završnog teksta. Lektoriranje znači predstavlja dubinsku provjeru svih jezičnih sastavnica kako bi u konačnici tekst u potpunosti bio vjeran izvornom tekstu u sadržajnom obliku.

Prilikom postupka lekture koristimo se sljedećim pomagalima: aplikacijom Spell Checker ( program za provjeru pravopisa), programom QA Destiller (program za usporedbu upotrijebljenog leksika sa standardnim leksikom, provjeru nepotrebnih praznih razmaka i uporabu interpunkcijskih znakova) i nekim od alata CAT (provjera ujednačenosti uporabe pojmova).