Usluge

 

Tvrtka Verbosari Vam nudi sljedeće visokokvalitetne jezične usluge:

  1. pismeno i usmeno prevođenje – konsekutivno , simultano, chouchotage …
  2. usluge sudskog tumača,
  3. lokalizaciju mrežnih stranica i mrežnog sadržaja (aplikacije, upravljački programi, softveri …)
  4. kreativno pisanje,
  5. jezično posredovanje,
  6. usluge redakture i lekture ,
  7. poduku jezika (individualnu i grupnu)
  8. i brojne druge usluge …

Slobodno nam pošaljite upit kako biste saznali što Vas zanima!