Pravilnik o zaštiti privatnosti društva Verbosari

Društvu Verbosari (dalje u tekstu: „Verbosari”) važno je zaštititi sigurnost i privatnost osobnih podataka. Ovim pravilnikom o zaštiti privatnosti pružaju se sve relevantne informacije o tome koje osobne podatke i na koji način prikupljamo, na koji ih način upotrebljavamo i čuvamo te s kime ih smijemo dijeliti.

VODITELJ OBRADE:

 • Verbosari d. o. o. za usluge prevođenja
 • Put svetog Mihovila 26, 21 253 Gata, Zvečanje, Hrvatska
 • info@verbosari.eu
 • +385 917879913

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA:

 1. OSOBNI PODACI
 2. Definicije

Osobni podaci znači podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Ispitanik znači osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno uz pomoć identifikacijskih elemenata kao što su npr. ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji itd. (u daljnjem tekstu: ispitanik ili korisnik).

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka.

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Privola znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje privolu za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Službenik za zaštitu podataka znači osoba koju je imenovao voditelj obrade, a koja vodi brigu o zakonitosti obrade podataka te o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

 1. PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
  • Obrada je nužna za provođenje ugovora u kojem je ispitanik ugovorna strana.
  • Obrada je nužna radi poštovanja zakonskih obveza društva Verbosari.
  • Postojanje privole za obradu osobnih podataka.
  • Obrada je nužna da bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.
  • Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja.

Verbosari prikuplja i obrađuje osobne podatke za potrebe obavljanja propisanih poslova u području autorskih i srodnih prava, u skladu sa zakonom o autorskim pravima i drugim srodnim pravima.

 1. PRAVA KORISNIKA ILI ISPITANIKA

Ako se osobni podaci korisnika obrađuju na temelju privola, korisnici u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: „OUZP”) imaju sljedeća prava:

Pravo na informaciju – korisnici mogu u svako doba slanjem zahtjeva na info@verbosari.eu dobiti sve informacije o obradi osobnih podataka koji se odnose na njih. Verbosari obrađuje predmetni zahtjev u najkraćem mogućem roku i podnositelju zahtjeva pruža važne informacije o učinjenom.

Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njih odnose te pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka. Korisnici mogu poslati zahtjev na info@verbosari.eu. Verbosari obrađuje predmetni zahtjev u najkraćem mogućem roku i podnositelju zahtjeva pruža važne informacije o učinjenom.

Pravo na brisanje (zaborav) pod uvjetima propisanim člankom 17. OUZP-a. Zahtjev za brisanjem korisnici mogu poslati na info@verbosari.eu. Verbosari obrađuje predmetni zahtjev u najkraćem mogućem roku i podnositelju zahtjeva pruža važne informacije o učinjenom.

Pravo na ograničenje obrade pod uvjetima propisanim člankom 18. OUZP-a. Zahtjev za ograničenje obrade korisnici mogu poslati na info@verbosari.eu. Verbosari obrađuje predmetni zahtjev u najkraćem mogućem roku i podnositelju zahtjeva pruža važne informacije o učinjenom.

Pravo na prigovor – korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega slanjem zahtjeva na info@verbosari.eu. Po primitku zahtjeva, za vrijeme procjene zahtjeva, Verbosari prekida postupak obrade osobnih podataka

Pravo na prenosivost podataka korisnik može ostvariti pod pretpostavkama iz članka 20. OUZP-a slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte na info@verbosari.eu. Verbosari obrađuje predmetni zahtjev u najkraćem mogućem roku i podnositelju zahtjeva pruža važne informacije o učinjenom.

Pravo na uskratu/povlačenje privole – korisnik može u svako doba od društva Verbosari zatražiti povlačenje privole za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Uskratu privole možete zatražiti putem elektroničke pošte na info@verbosari.eu. Verbosari obrađuje predmetni zahtjev u najkraćem mogućem roku i podnositelju zahtjeva pruža važne informacije o učinjenom.

Osobne podatke korisnika ne dijelimo s trećim stranama, osim ako to nije na zahtjev korisnika ili takva obveza proizlazi iz zakonske obveze ili obveze proizišle iz međunarodnih ugovora.

Stalno radimo na zaštiti i sigurnosti našeg informacijskog sustava. Ako imate kakvu primjedbu ili kakav prijedlog, ili prijedlog za poboljšanje funkcionalnosti, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka.

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

U društvu Verbosari vaše osobne podatke obrađujemo sigurno i transparentno, isključivo na temelju jasno navedenih ciljeva.

Prikupljamo vaše osobne podatke kad nam ih pružite (primjerice, koristeći se našim mrežnim mjestom, naručivanjem naših usluga, prijavom na naše događaje, upitom putem e-pošte, telefona ili pisanjem na našu adresu ili neki drugi način na koji nam možete dostaviti svoje osobne podatke).

Vaše osobne podatke prikupljamo i iz javno dostupnih zapisa podataka (kao što je sudski registar) te pomoću kolačića na svom mrežnom mjestu. Više o korištenju kolačićima možete pročitati u 7. poglavlju ovog pravilnika.

4.1. Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Verbosari može prikupljati sljedeće podatke, odnosno vrste informacija:

 • osnovne osobne podatke (ime, prezime)
 • osnovne podatke za obraćanje (telefonski broj, adresa e-pošte)
 • osnovne informacije o poduzeću za koje radite (naziv poduzeća, vaša funkcija u poduzeću, broj zaposlenika)
 • informacije o vašem računalu (adresa IP-a, vrsta uređaja, vrsta preglednika), informacije o korištenju našim mrežnim mjestom (sadržaj koji ste pregledali, vrijeme koje ste proveli na našem mrežnom mjestu, na što ste kliknuli) i informacije o odazivu na naše elektroničke poruke.

 

U društvu Verbosari pažljivo štitimo načelo minimalne količine podataka predviđenih zakonom, stoga prikupljamo samo one podatke koji su potrebni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno za svrhe za koje se obrađuju. Namjene za koje prikupljamo osobne podatke navedene su u poglavlju 4.2. ovog pravilnika.

4.2. Svrha obrade

Verbosari obrađuje vaše podatke samo u određene, izričite i zakonske svrhe. Obvezujemo se da vaše osobne podatke ne obrađujemo na način neusklađen s ciljevima navedenim u ovom pravilniku.

Svrhe u koje možemo upotrebljavati vaše osobne podatke navedene su u nastavku. Verbosari se može koristiti vašim osobnim podacima za jednu navedenu svrhu, ili više njih.

Svrhe za koje se upotrebljavaju vaši osobni podatci:

 • Razmjenjivanje informacija s vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na vaše upite.
 • Sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora. To uključuje posebice ispunjavanje zahtjeva i narudžba poslanih putem našeg mrežnog mjesta, e-pošte ili portala. Svi osobni podatci koje obrađujemo u vezi s vama obrađuju se s namjerom sklapanja i provođenja sklopljenog ugovora s vama. Ako nam ne ustupite sve podatke potrebne za ispunjavanje narudžbe, zadržavamo pravo odgoditi ili poništiti narudžbu.
 • U svrhu marketinške komunikacije (uključujući obavijesti o novim uslugama odnosno nadogradnjama postojećih usluga, edukacijama i događanjima koje organizira Verbosari te novostima).
 • Za potrebe marketinške komunikacije, na temelju prilagođenih ili individualiziranih ponuda. Upotreba nekih osobnih podataka pomoć nam je u prilagođavanju komunikacije s vama da bi vam bila što zanimljivija i korisnija. Na temelju određenih osobnih podataka, pojedinci se razvrstavaju u skupine, što znači da svaka takva stvorena skupina prima komercijalne poruke s različitim sadržajem. Prilikom razvrstavanja pratimo i pojedinčevu aktivnost. Marketinšku komunikaciju s prilagođenim odnosno individualiziranim ponudama izvodimo samo na temelju vaše izričite privole.
 • Otkrivanje osobnih podataka trećim stranama. Osobne podatke ustupamo samo trećim stranama koje su navedene u 6. poglavlju. Vaši podaci ustupaju se samo kad je to opravdavano našim zakonskim interesom za jamčenje sigurnog i zakonitog rada i ispunjavanje zakonskih obveza (npr. kod poreznih obveza koje mogu uključivati otkrivanje vaših osobnih podataka poreznim tijelima).
 • Provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova. Da bismo zaštitili poslovanje i proveli i/ili zaštitili svoja prava, osobni podaci smiju se otkriti. Vaše osobne podatke otkrivamo samo na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom.
 • Za potrebe statističke analize. Da bismo poboljšali korisnički doživljaj, analiziramo upotrebu našeg mrežnog mjesta, što predstavlja naš legitimni interes za održavanjem i/ili poboljšanjem našeg poslovnog uspjeha.

 

Imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati svako obrađivanje svojih osobnih podataka na temelju privole.

4.3. Koliko dugo pohranjujemo vaše osobne podatke?

Vaši se osobni podaci čuvaju u skladu s važećim zakonima i (i) samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se podaci obrađuju, ili (ii) za razdoblje propisano zakonom (npr. 10 godina za pohranjivanje izdanih računa) odnosno (iii) za razdoblje potrebno za pružanje ugovora.

Osobni podaci dohvaćeni na temelju vaše privole zadržavaju se trajno odnosno dok tu privolu ne povučete. Podaci prikupljeni na temelju vaše privole brišu se i prije vašeg otkazivanja ako se svrha za koju su podaci prikupljeni ostvari.

Osobni podaci za koje je razdoblje zadržavanja isteklo (npr. ako se ostvari svrha za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski rok itd.) brišu se, uništavaju ili anonimiziraju na način da obnova osobnih podataka više nije moguća.

5. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Da bi zaštitilo vaše osobne podatke, društvo Verbosari primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje posebice uključuju:

 • redovito i učinkovito ažuriranje programske i računalne opreme, gdje spremamo vaše osobne podatke
 • jamčenje pristupa osobnim podacima
 • izradu sigurnosnih kopija
 • obrazovanje zaposlenika koji obrađuju osobne podatke na poslu
 • provođenje nadzora nad zaposlenicima i drugim osobama koje obrađuju vaše osobne podatke, uključujući obavljanje revizije
 • nadziranje obrade i, u slučaju bilo kakvih sigurnosnih incidenata, poduzimanje odgovarajućih mjera koje sprečavaju ili ograničavaju nastanak štete na osobnim podacima.

 

U društvu Verbosari štitimo vaše osobne podatke od nezakonite ili neovlaštene obrade i/ili nezakonitog ili neovlaštenog pristupa, od nehotičnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Poduzimamo sve mjere prema svojim tehnološkim mogućnostima (uključujući snošenje troškova provedbe određenih mjera) i procjenjujemo utjecaj na vašu privatnost.

Ako nastane povreda osobnih podataka, Verbosari bez odgode obavještava nadležno nadzorno tijelo o svakoj takvoj povredi.

Ako postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela, Verbosari kršenja prijavljuje policiji i nadležnom državnom odvjetništvu.

Ako nastane povreda zaštite podataka koja može predstavljati veliki rizik za prava i slobode pojedinaca, Verbosari vas bez odgađanja obavještava o takvom događaju.

6. USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke, koji se upotrebljavaju samo za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, možemo ustupiti određenim trećim stranama koje su navedene u nastavku te im dopustiti da im pristupe i pregledaju ih. Svi korisnici s kojima dijelimo osobne podatke mogu obraditi podatke samo za svrhe za koje su prikupljeni. Jednako tako, svi korisnici dužni su se pridržavati važećih zakona i odredbi pravilnika o zaštiti osobnih podataka.

Vaše osobne podatke otkrivamo:

 • Poslovnim partnerima koji nam pomažu u pružanju određenih usluga: to je društvo Deoling koje nam pruža usluge upravljanja prevođenjem (TMS). U marketinške svrhe upotrebljavamo Google AdWords, Google Analytics i Facebook Ads da bismo vam mogli prikazivati oglase koji su relevantni za vas.
 • Drugim ugovornim partnerima, koji se brinu o potrebama društva Verbosari (računovodstveni servisi, odvjetnička društva itd.).
 • Partnerskim društvima koja nam pomažu pri pružanju naših usluga
 • Kad to od nas zahtijeva zakon (npr. porezne vlasti, sudovi itd.).

,

Vaše osobne podatke možemo prenijeti trećim stranama (prethodno navedenim) izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), gdje te podatke možemo obrađivati mi i treće strane. Pri svakom prijenosu izvan Europskog gospodarskog prostora poduzimamo dodatne mjere da bismo zajamčili sigurnost vaših osobnih podataka.

Takve mjere predstavljaju uglavnom sporazume s trećim stranama o uspostavi obveznih propisa o zaštiti osobnih podataka, provjere postojanja odobrenih mehanizama certificiranja kojima se udovoljava našim standardima zaštite osobnih podataka i zaključivanje odgovarajućih ugovornih obveza kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

7. PRAVILA O KOLAČIĆIMA

7.1. Definicija kolačića i njihova svrha

 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina mrežnih mjesta (stranica) pohranjuje na uređajima kojima korisnici pristupaju internetu da bi se prepoznali pojedinačni uređaji koje korisnici upotrebljavaju tijekom pristupanja. Njihova je pohrana pod potpunom kontrolom preglednika korisnika koji pohranjivanje kolačića može po želji omogućiti ili onemogućiti. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Kolačiće upotrebljavamo za pružanje mrežnih usluga, boljeg korisničkog doživljaja i statističkih podataka o posjetima. Interakcija korisnika i mrežnog mjesta brža je i jednostavnija uz pomoć kolačića. Pomoću njih, na mrežnom mjestu pamte se mogućnosti i iskustva pojedinca čime se štedi vrijeme, a pregledavanje čini učinkovitijim i ugodnijim.

Neki specifični primjeri korištenja kolačićima:

 • za bolji korisnički doživljaj mrežnog mjesta posjetiteljima prilagođavamo prikaz sadržaja prema prošlim posjetima
 • za prepoznavanje vašeg uređaja (računala, tabletnog uređaja, mobitela), čime se omogućava prilagodba prikaza sadržaja na vašem uređaju
 • za praćenje posjeta što omogućava provjeru učinkovitosti prikazivanja sadržaja i relevantnosti oglasa te stalno poboljšavanje mrežnog mjesta i stranica.

 

7.2. Vrste kolačića

 1. Nužno potrebni kolačići

Ovim se kolačićima omogućava upotreba nužno potrebnih komponenti za pravilno funkcioniranje mrežnog mjesta. Bez tih kolačića, usluge koje biste željeli upotrebljavati na mrežnom mjestu ne bi mogle pravilno raditi.

 1. Iskustveni kolačići

Tim se kolačićima prikupljaju podaci o tome kako se korisnici ponašaju na mrežnom mjestu s namjenom poboljšanja iskustva na mrežnom mjestu (npr. koje sadržaje najčešće posjećujete na našem mrežnom mjestu). Tim se kolačićima ne prikupljaju podaci s pomoću kojih bi se mogao identificirati korisnik; s pomoću njih omogućava se ugodno korištenje mrežnim mjestom.

 1. Funkcionalni kolačići

Ovim se kolačićima omogućava pamćenje nekih od vaših odabranih mogućnosti na mrežnom mjestu (npr. jezik, regija) i nude napredne, prilagođene funkcije. Tim se kolačićima može omogućiti praćenje vaših aktivnosti na mrežnom mjestu.

 1. Reklamni ili ciljani kolačići

Tim se kolačićima najčešće koriste oglašavajuća društva i društvene mreže (treće strane) da bi vam prikazale više ciljanih oglasa, ograničili ponavljanje oglasa ili izmjerili učinkovitost svojih kampanja. Tim se kolačićima može omogućiti praćenje vaših aktivnosti na mreži.

7.3. Nadziranje kolačića

Kad je riječ o korištenju kolačićima, sami donosite odluku. Kolačiće možete uvijek ukloniti da biste uklonili svoju prepoznatljivost na internetu. Osim toga, u većini preglednika možete odabrati postavku prema kojoj se kolačići ne pohranjuju.

Preporučujemo vam da pogledate informacije o mogućnostima svakog preglednika.

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Safari

 

Na svom mrežnom mjestu koristimo se kolačićima koji nam omogućuju poboljšanje i optimizaciju našeg mrežnog mjesta čime se vama omogućava bolji korisnički doživljaj.

 1. PRISTUPANJE DRUŠTVENIM MREŽAMA

U svojem se radu Verbosari koristi i društvenim mrežama kao što su Facebook i LinkedIn. Usluge navedenih mreža pružaju se u skladu s njihovim uvjetima upotrebe i pravilnicima kojima se određuje korištenje osobnim podacima korisnika. Podsjećamo korisnike da su za bilo kakve objave na društvenim mrežama odgovorni oni sami i da svaki korisnik mora bilo kakva pitanja odnosno upit za ostvarivanje prava usmjeriti odgovarajućoj društvenoj mreži.

Verbosari ne preuzima nikakvu odgovornost za aktivnosti na društvenim mrežama.